به اینا از ۱تا ۱۰ چن میدین؟ خودم ۷ فیسا چه طوره خوبه یا *یدن؟ @fifa.iran ‌ ‌ ‌#ف…


به اینا از ۱تا ۱۰ چن میدین؟😂
خودم ۷
فیسا چه طوره خوبه یا *یدن؟😂😂
🛑@fifa.iran🛑 ‌ ‌
‌#فیفا_آی_آر_نیوز

 Source